Antifragile Book Review – Nassim Taleb

antifragile nassim taleb

Antifragile Book Review – Nassim Taleb

The fallacy of “average” (mistake of average / average figures).

Vietnam’s GDP per capita in 2016 is about 2,200 USD (50 million / year). The average house / apartment price is from 700 million – 1.5 billion. High-end apartments are about 3 billion or more. If the average GDP is calculated, Vietnamese people have to work 30 years to buy a mid-range apartment and 68 years of work to buy a high-class apartment. Many people are surprised why the fact that the high-end apartment project still sprung up like mushrooms after the rain, the project that opened and sold out also ran out of stock, so many stars had so much money, it must be speculation / bubbles.

In fact, the average GDP data does not indicate the distribution and the difference in income. The average of the whole society is 2,200 USD, but many people earn hundreds of times that average. My personal guess: the Vietnamese population is 100 million, 70% (70 million) are in the working / working age. Of those 70 million, about 0.5% (350 thousand people) can earn up to 10 billion per year, 5% (3.5 million people) with an income of about 1 billion / year, nearly 15% (11 million). with an income of up to 500 million / year and the remaining 80% (56 million) with income of less than 50 million / year.

Thus, 11 million people can afford an average apartment (less than 1.5 billion) after 4 years of work. Nearly 4 million people are able to buy luxury apartments (over 3 billion) after 4-5 years. The number of high-class apartments in the country is about 12,000 units per year on average, so after only 7 years (from 2009 until now), there are only about 85,000 units, still very few compared to the potential. Not surprisingly, the demand for high-end apartments is still high.

Brand name firms, from Herme leather bags of 2 billion VND / unit, to Rolex watches, LV belts … can survive because of the unequal distribution of properties. Based on the average income of 2,200 USD / year, no firm exists (even in the world, not Vietnam).Similarly, Vung Tau is the locality with the highest average income of goods in the country, but the business of goods and high-quality investment services is difficult to make money, almost restaurants and coffee shops. high-end, Japanese / American furniture stores are 1 year long and short, only 2-3 months are closed. The reason rich people contribute to high average GDP accounts for a small amount. Although they have a lot of money, they only drink 1 cup of coffee / day, eat up to 3 meals … the demand is only that, the high-end business is difficult to live.

On average, women are smart and capable of being inferior to men. But in men, the distribution of talent is uneven: on the average, the whole species is equal to women, but in some men it is excellent, but others are also ridiculous. That explains why the national leaders, companies, characters are better in men than in women in science and art, but go to jail for drug addiction, addiction, forgiveness, lazy … men also superior to women many times.

Now Nassim Nicholas Taleb has only written 3 books (Fooled by Randomness, Black Swan and Antifragile), but every book is very impressive, profound and countless new ideas. “The fallacy of average” is just a bullet point in a page of Antifragile (450 pages).

All three of Taleb’s books are difficult to read, but deserve to ponder, struggle and read over and over again.


(By Meraki)

Sách Antifragile – Nassim Taleb

antifragile nassim taleb

Sách Antifragile – Nassim Taleb

The fallacy of “average” (sai lầm của những số liệu trung bình/bình quân).

GDP bình quân đầu người của VN năm 2016 là khoảng 2.200 USD (độ 50 triệu/năm). Giá nhà đất/căn hộ tầm trung là từ 700triệu – 1.5 tỷ. Căn hộ cao cấp khoảng 3 tỷ trở lên. Nếu tính theo GDP bình quân thì người Việt phải mất 30 năm làm việc mới mua đc một căn hộ tầm trung và 68 năm làm việc thì mới mua được một căn hộ cao cấp. Nhiều người ngạc nhiên sao thực tế dự án căn hộ cao cấp vẫn mọc lên như nấm sau mưa, dự án nào mở bán cũng hết hàng, thiên hạ sao nhiều tiền thế, chắc chắn phải là đầu cơ/bong bóng.


Thực ra số liệu GDP bình quân ko nói lên sự phân bổ và khác biệt trong thu nhập. Bình quân cả xã hội 2.200 USD, nhưng nhiều người kiếm gấp trăm lần số bình quân đó. Ước đoán mò của cá nhân tôi: dân số Vn 100 triệu, 70% (70 triệu) đang trong độ tuổi lao động/đi làm. Trong số 70 triệu đó thì khoảng 0.5% (350 nghìn người) có thể có thu nhập lên tới 10 tỷ mỗi năm, 5% (3.5 triệu người) có thu nhập khoảng 1 tỷ/năm, gần 15% nữa (11 triệu) có thu nhập tới 500 triệu/năm và 80% còn lại (56 triệu) có thu nhập dưới 50 triệu/năm.

Như vậy thì có 11 triệu người có khả năng mua được căn hộ trung bình (dưới 1.5 tỷ) sau độ 4 năm làm việc. Gần 4 triệu người có khả năng mua căn hộ cao cấp (trên 3 tỷ) sau 4-5 năm. Lượng căn hộ cao cấp cả nước mỗi năm tung ra thị trường trung bình khoảng 12.000 căn, như vậy sau 7 năm (từ 2009 tới nay) mới có khoảng 85.000 căn, còn rất ít so với tiềm năng. Không ngạc nhiên khi thời gian tới nhu cầu đối với căn hộ cao cấp vẫn còn nhiều.

Các hãng kinh doanh hàng hiệu, từ cái túi da Herme 2 tỷ/chiếc, cho đến đồng hồ Rolex, thắt lưng LV…sống được là nhờ đặc tính phân bổ tài sản không đều đó. Chứ cứ dựa vào mức thu nhập bình quân 2.200 USD/năm thì chả hãng nào tồn tại được (cả trên thế giới chứ đừng nói Vietnam).

Tương tự vậy, Vũng tàu là địa phương có thu nhập bình quân vào hàng cao nhất cả nước, nhưng kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cao cấp/đầu tư bài bản rất khó kiếm tiền, hầu như các nhà hàng, quán cà phê high-end, tiệm bán đồ Nhật/đồ Mỹ lâu là 1 năm, ngắn thì chỉ 2-3 tháng là đóng cửa. Lý do những người giàu góp phần làm cho GDP bình quân cao chiếm số lượng ít. Dù có nhiều tiền họ cũng chỉ uống 1 ly cà phê/ngày, ăn tối đa 3 bữa…nhu cầu chỉ có vậy thì kinh doanh cao cấp khó sống.


Về mặt trung bình, phụ nữ thông minh và có khả năng không thua kém đàn ông. Nhưng ở đàn ông, phân bố về tài năng là không đồng đều: về mặt trung bình cả loài thì ngang với phụ nữ, nhưng ở đàn ông một số thì rất xuất sắc, nhưng số khác thì cũng rất vớ vẩn. Điều đó lý giải tại sao lãnh đạo quốc gia, cty, nhân vật xuất chúng trong khoa học, nghệ thuật đàn ông hơn hẳn phụ nữ, nhưng vào tù ra tội, nghiện hút, bê tha, lười biếng…đàn ông cũng vượt trội hơn phụ nữ nhiều lần.

Tới giờ Nassim Nicholas Taleb mới chỉ viết có 3 cuốn (Fooled by Randomness, Black Swan và Antifragile), nhưng cuốn nào cũng rất ấn tượng, sâu sắc và vô vàn những ý tưởng mới lạ. “The fallacy of average” chỉ là một ý gạch đầu dòng trong một trang của cuốn Antifragile (450 trang).

Ba cuốn của Taleb đều khó đọc, nhưng xứng đáng để chúng ta nghiền ngẫm, vật vã và đọc đi đọc lại nhiều lần.

(Sưu tầm từ Meraki)


Hàn Phi Tử

Hàn Phi Tử

Hàn Phi Tử

Vị vua sáng suốt sở dĩ lập được công, thành được danh là nhờ có bốn điều: một là thiên thời, hai là lòng người, ba là kỹ năng, bốn là cái thế và địa vị.

Nếu không có thiên thời thì dù có mười vua Nghiêu cũng không thể làm cho một bông lúa trổ vào mùa đông. Nếu trái lòng người thì dù có là Mạnh Bôn và Hạ Dục cũng không thể dùng hết sức người. Cho nên được thiên thời thì không lo mà tự sinh ra. Được lòng người thì không cần thúc giục mà người ta tự mình hăng hái…

Có tài mà không có thế thì dù có hiền cũng không thể khống chế được kẻ hư hỏng. Cho nên dựng cái cây một thước trên núi cao thì nhìn được cái khe sâu ngàn dặm. Cây không phải cao nhưng chỗ đứng của nó cao. Kiệt làm thiên tử thì có thể khống chế thiên hạ. Không phải vì ông ta hiền nhưng cái thế của ông ta nặng. Nghiêu làm kẻ thất phu thì không thể sửa đổi ba nhà. Không phải vì ông ta hư hỏng mà vì cái địa vị của ông ta thấp. Một ngàn cân đặt trên thuyền thì nổi, một tri một thù không có thuyền thì chìm, không phải vì ngàn cân thì nhẹ mà một tri một thù thì nặng. Đó là vì có thế hay không có thế.

Cho nên thấp mà khống chế cao là nhờ địa vị. Hư hỏng mà khống chế người hiền là nhờ thế….

– Hàn Phi Tử (Thiên XXVIII – Công Danh).

How To Lie With Statistics – Darrell Huff

How to lie with statistics darrell huff

How To Lie With Statistics – Darrell Huff

Regression to the mean. (Average Regression)

Reporter Tim Hardford recently reported that the American Communications Association has just awarded the Communicator of the Year 2017 to Oscar Munoz (CEO of United Airlines). The name of the uncle is engraved in the prize, and it is not clear that the “miss” happened by Munoz in handling Mr. David Dao was pulled from the plane.

The American Architects Association awards excellent awards to Kemper Arena, the award ceremony takes place at an Arena designed by the Arena; After a few hours, the roof of this program suddenly collapsed.

Life is literally black.There was a friend who worked as a boss, just called up and praised one of the staff the previous day, the number one; He has not missed the day after he had terrible mistakes. Other children have been criticized, then later they will see it perform.

Tim Hardford argues that people often have little to say about a statistics rule that all things tend to return to moderate (regression to the mean).

For example, the average height of Vietnamese people is 1.6m; Which one is 1.9m tall is the “border” / exception. Regression to the mean means that your child will most likely return to 1.6m. Like my father-in-law 1.8m; The instrument has two children, the height is all “mean”.

“Regression to the mean” is not difficult to understand, but few people know how to apply it in practice.

In business, Vingroup in the years 2009-2014, continuous 5-7 years of continuous revenue increased by 200-300%, the previous year doubled the next year; The stock price went up, did you ask if you should buy Vin’s stock? Vin is a good group without discussion, but at the price of 100-150K (at the time of 2012), it is expected that the market will grow 200-300% every year for 5-7 years. 20-30 years into the top of the world, not only Vietnam. Tree cannot grow to the sky, any company has grown significantly over the past 5-7 years, investing on the assumption that it will continue to grow like that for another 5-7 years is a risky assumption.

I just went out of business, there was a friend who told me that when I was in the market, I was so cool, so I could follow. I told you, wait for a while, maybe you’re going back to “mean”.

(From Meraki)


Ngày Mai Của Những Ngày Mai – Nguyễn Ngọc Tư

Ngay mai cua nhung ngay mai nguyen ngoc tu

Ngày Mai Của Những Ngày Mai – Nguyễn Ngọc Tư

Làm sông ( -Nguyễn Ngọc Tư)

Uỷ ban xã cử chị chạy xuồng máy đưa anh xuống Vàm Cây Tra, bọn họ đùa, “Viết về sông Lớn anh hùng mà có nữ pháo binh anh hùng đi cùng là nhất anh rồi”. Chị đang lúi húi mở dây buộc xuồng, cười xòa, “anh hùng gì, mấy ông này cứ đem chuyện cũ nhắc hoài, mắc chán.”


Anh thấy kỳ lạ, có vẻ chị không vui với những lời như vậy, chị bối rối, chị khoả lấp, chị loay hoay che giấu nụ cười phảng phất buồn. Hay đấy chỉ là cảm giác của riêng anh. Suốt buổi sáng, người phụ nữ nhỏ nhắn này làm anh bất ngờ, thán phục, nể sợ khi biết chị đã từng bắn cháy bốn tàu giặc trên sông Lớn. Mắt anh níu lấy chi tiết đôi bàn tay gân guốc, một bên vai hơi lệch như vẫn còn đang chịu sức nặng của những khẩu B40, môi mím lại, cương nghị, tai không còn thính nhạy, thỉnh thoảng chị lại ngơ ngác, “Hả? Chị điếc lắm, cậu phải nói lớn chị mới nghe được”. Cả giọng nói rổn rảng, xởi lởi, cả cái nhìn đen nhức xoáy thẳng vào người đối diện làm chị toát lên vẻ cứng cỏi, kiên cường.

Nên anh không thấy lạ khi biết chị vẫn sống một mình, suốt thời con gái lặn lội vì chiến tranh, chắc chị chẳng rảnh rang để hẹn hò, mà, chị mạnh mẽ vậy thì cần gì hẹn hò. Bây giờ, cùng đi hết một quãng đường sông, anh cũng không ngạc nhiên khi chị chạy xuồng máy ôm cua ngọt xớt qua những khúc quanh. Tia nước từ chân vịt bắn lên thành những chùm pháo hoa trắng xóa. Sông Lớn mênh mang trong tầm mắt, mất một lúc, đến gần vàm, anh mừng húm khi thấy xác tàu Mỹ nằm phập phều giữa dòng sông. Anh hớn hở ra hiệu chị dừng lại, anh muốn chụp bức ảnh người nữ pháo binh bên khối sắt thép lạnh lùng kia, chị lại cười, hỏi, “Cậu tính chụp hình bông súng hả? Ừ, khúc sông này mà lên báo chắc đẹp dữ lắm”.


Biết chị lảng tai từ hồi chiến tranh, vì sức ép của đạn pháo, mà chị hay xua tay bảo “Tật nhỏ. Bệnh nghề nghiệp”, anh định cười. Bỗng dưng anh có cảm giác, hay là chính mình mới là kẻ không nghe được lời chị. Rằng con sông này đang vào mùa đẹp nhất.

Anh đứng dậy, trùng trình, chênh vênh nơi mũi xuồng, sững sờ nhận ra vẻ đẹp của dòng sông. Bình dị. An nhiên. Tự tại. Hai bên bờ, dừa nước chảy tràn. Cái dãy màu xanh miết, day diết lên chân trời thi thoảng bị ngắt quãng bởi một cái bến sông, vài cây tra treo những chùm chuông vàng rực; bởi những lùm cây dại, bìm bìm đem hoa tím phủ trùm lên; bởi những cái vó nhỏ có đám trẻ tòn ten đánh đu cất lên mẻ lưới đẫm nước… Và gần bờ lá, những bông súng nở bừng vọt lên khỏi mặt nước, rập rờn. Cái dòng chảy trong lẻo rất khẽ khàng, dịu dàng chở sắc tím của bông đi mãi miết. Anh nhìn lại dòng sông qua ống kính máy ảnh và thấy cả hai – anh và cái máy – đều bất lực, không thể chuyển tải, diễn tả, không thu gọn được cái đẹp mênh mang, sâu thẳm này trong một vài bức hình. Anh tự cười mình, sao anh lại phải đợi chị nói, mới nhận ra sông đẹp?

Anh bỗng nghe một câu thơ cũ, rành rọt, như thể ở đằng lái, chính chị đang tát nước xuồng và đọc nó chứ không phải vọng lại từ trí nhớ của mình, “Sáng nay Bạch Đằng tạm quên mình làm sử để làm sông”. Con sông Lớn bây giờ cũng không thèm làm sử, hay nó đã thôi làm sử, từ khi hết chiến tranh, nhưng mãi đến giờ con người cũng không cho nó làm sông. Anh cũng vậy, cũng bị choán chật, cũng bị chắn mất tầm nhìn vì những cái xác tàu. Nó lù lù đóng cọc ngay ở giữa lòng anh, làm ứa ra những ý nghĩ, sông là những trận đánh, những chiến công. Chiều nay, bên chiếc tàu sắt nằm vùi giữa dòng, anh chợt nhận ra cái cách nước rẽ mình khi đi qua khối thép vô tri này cũng giống như rẽ mình đi qua đám chà, cái đăng, cái đó, chẳng khác gì hết, bởi sông chỉ là sông.


Anh ngồi quay lại, và nhìn chị đến ngẩn ngơ, khi phát hiện ra, chị cũng đẹp, cũng dịu dàng, cũng rất phụ nữ. Đôi mày cong, ánh nhìn trong, đuôi mắt hẳn rất sắc, mái tóc dài bới gọn sau ót chắc đã từng đen buốt đến tận lưng. Chị nhỏ nhắn, mỏng manh đến mức anh nghĩ chỉ cần dang tay ra, sẽ gói gọn chị vào lòng.

Anh thảng thốt khi phát hiện ra vẻ đẹp của chị như lúc nhận ra vẻ đẹp của sông. Và bỗng dưng anh thấy day dứt cồn cào. Càng nhìn chị anh càng nhói, đuôi mắt kia đã hằn vết chân chim, chưa từng được hôn, mái tóc kia giờ chớm bạc, chưa một lần nào, chưa người đàn ông nào vuốt nó, âu yếm chải nó trong những chiều phai. Và những lúc mỏi mê, cũng không có bờ vai rộng nào cho chị tựa vào. Chị thui thủi đi qua tuổi xuân xanh của mình chỉ vì còn lắm người như anh, chỉ nhìn chị như một anh hùng mà quên chị là phụ nữ.

Quên có những con sông chỉ muốn làm sông, bình thường, suốt đời trôi lặng lẽ…

(Sưu tầm Meraki)


18 Minutes – Peter Bregman

18 minutes peter bregman

18 Minutes – Peter Bregman

According to the World Database of Happiness (yes, there is one), Iceland is the happiest place on earth. That’s right, Iceland. Yes, I know it’s cold and dark six months out of the year there. I’m just giving you the data.

The secret to their happiness? Eric Weiner, Author of The Geography of Bliss, traveled to Iceland to find out. After interviewing a number of Icelanders, Weiner discovered that their culture doesn’t stigmatize failure. Icelanders aren’t afraid to fail — or to be imperfect — and so they’re more willing to pursue what they enjoy. That’s one reason Iceland has more artists per capita than any other nation. “There’s no one on the island telling them they’re not good enough, so they just go ahead and sing and paint and write,” Weiner writes.Which makes them incredibly productive. They don’t just sit around thinking they’d like to do something. They do it. According to the psychologist Mihaly Czikszentmihalyi, who wrote the book Flow: The Psychology of Optimal Experience, “It is not the skills we actually have that determine how we feel but the ones we think we have.”

So if you think you’re good at something, whether or not you are, you’ll do it. The converse is also true: if you think you aren’t good enough at something, you won’t do it.

A friend of mine, Jeff, has wanted for some time to start a business teaching guitar. But he hasn’t yet. Why? When you sift through his various explanations and excuses it comes down to one simple problem.

He’s a perfectionist.

Which means he’ll never think he’s good enough at guitar to teach it. And he’ll never feel like he knows enough about running a business to start one.

Perfectionists have a hard time starting things and an even harder time finishing them. At the beginning, it’s they who aren’t ready. At the end, it’s their product that’s not. So either they don’t start the screenplay or it sits in their drawer for ten years because they don’t want to show it to anyone.

But the world doesn’t reward perfection. It rewards productivity.

And productivity can only be achieved through imperfection. Make a decision. Follow through. Learn from the outcome. Repeat over and over and over again. It’s the scientific method of trial and error. Only by wading through the imperfect can we begin to achieve glimpses of the perfect.

– Peter Bregman (18 minutes).

Still interested? Read this book.

(By Meraki)