GIÁO DỤC VIỆT NAM NGÀY NAY

GIÁO DỤC VIỆT NAM NGÀY NAY

… là chủ đề quan trọng nhất đối với tương lai của đất nước. Chê nền giáo dục thì dễ, nhưng hiểu phải cải cách như thế nào thì rất ít người. Không thể bê nguyên xi giáo trình của bất cứ nước nào về dạy cho trẻ em Việt Nam cả!

 


Trong thời đại internet phổ cập như bây giờ dân nước nghèo như Việt Nam có được thêm chút bình đẳng trong việc tiếp thu kiến thức của nhân loại dù bất kể ở đâu, và nền giáo dục phải thay đổi hoàn toàn để thích ứng kịp với đời sống xã hội. Nên coi hệ thống giáo dục là một doanh nghiệp, trẻ em chính là “đầu vào”, còn “đầu ra” là những con người được đào tạo có ích cho các ngành nghề xã hội đòi hỏi, do đó bằng cấp, chứng chỉ, học hàm học vị… chả có mấy ý nghĩa nữa.Sách giáo khoa cần có hai phần: phần nội dung chung gồm những kiến thức cơ bản nhất (content) và phần phụ lục gồm những thông tin được cập nhật liên tục. Học sinh phải được dạy cách tra cứu, tìm hiểu, làm việc theo nhóm (online). Ngay cả ngoại ngữ dần dần cũng không phải là điều quá cần thiết. Bộ giáo dục cần có một bộ phận rất quan trọng, đó là làm marketing cho việc dạy và học (nghiên cứu nhu cầu đầu ra cho giáo dục).

Cải cách giáo dục rất quan trọng, tuy vậy chả cần chương trình nhiều nghìn tỷ nào cả!

-Người Việt trầm lặng-
(FB Nam Nguyen)